Navigácia

Spolupráca slovenských vysokých škôl a americkej univerzity

Zástupcovia ministerstva školstva sa prvýkrát zúčastnili slávnostného ceremoniálu podpisu a predĺženia memoránd o spolupráci medzi troma slovenskými univerzitami a americkou University of Louisiana at Lafayette. Memorandá umožnia našim školám pokračovať v programoch letných škôl, či rozšíriť aktivity o výmenné pobyty pedagógov.

Súčasťou programu časti slovenskej delegácie počas medzinárodného veľtrhu vysokých škôl NAFSA 2024 v New Orleans bola aj návšteva University of Louisiana at Lafayette. Počas návštevy Univerzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Ekonomická univerzita v Bratislave podpísali predĺženie memoránd o spolupráci s danou univerzitou. Tohto slávnostného ceremoniálu sa zúčastnili aj zástupcovia ministerstva školstva, na čele s ministrom Tomášom Druckerom a štátnym tajomníkom Róbertom Zsemberom.

„Jednou z úloh rezortu školstva je aj ‚otvárať dvere‘ vysokým školám a teda vytvárať vhodné prostredie na to, aby jednotlivé vysoké školy nadväzovali spolupráce s ich potenciálnymi partnermi. Tieto tri univerzity sú príkladom škôl, ktoré si partnerov aktívne hľadajú. Ministerstvo bude takýmto aktívnym školám vždy poskytovať potrebnú podporu,“ uviedol minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker počas oficiálnej návštevy univerzity v Lafayette.

„Návšteva University of Louisiana at Lafayette, spojená s podpísaním troch memoránd, vytvára silný predpoklad pre kvalitnú spoluprácu medzi slovenskými a americkou vysokou školou, z ktorej budú ťažiť nielen študenti, ale aj vysokoškolskí učitelia,“ dodal štátny tajomník pre vysoké školstvo Róbert Zsembera.

Univerzita Svätého Cyrila a Metoda v Trnave s americkým partnerom doteraz spolupracovala na úrovni projektu letných škôl Fakulty prírodných vied a študenti sa počas výmenného pobytu zameriavali na vytváranie stratupov a oblasti podnikania v informatike.

„Spoluprácu by sme radi rozšírili aj na výmenu pedagógov, vytváranie vedeckých tímov, spoločných publikácií a prípravu vedeckých projektov, ale aj naďalej pokračovali v letných školách či krátkych študentských stážach,“ priblížila rektorka UCM Katarína Slobodová Nováková.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach plánuje rozšíriť svoju doterajšiu fakultnú spoluprácu na univerzitnú úroveň. „Našli sme množstvo prienikov tak pre vedeckú, aj pre pedagogickú spoluprácu na Fakulte pedagogiky Louisianskej univerzity, či na Fakulte humanitných vied. Taktiež budeme môcť spolupracovať v oblasti prípravy medicínskeho personálu a plánujeme rozšíriť aj naše výskumné tímy na UPJŠ vedcami z Laffayette,“ vysvetlila prorektorka pre medzinárodné vzťahy UPJŠ Slávka Tomaščíková.

Ekonomická univerzita v Bratislave nadviazala na memorandum z roku 2021. Aj táto univerzita sa zameriavala prioritne na program výmenných letných škôl. „Doterajšia spolupráca umožnila najmä medzinárodnú spoluprácu tímov študentov z Fakulty hospodárskej informatiky, ktorí pracovali na rôznych startupových zadaniach. O úspešnosti spolupráce svedčí aj rastúci záujem študentov o letnú školu, kde sa nám medziročne zdvojnásobil počet študentov, ktorí túto univerzitu navštevujú,“ uzavrel prodekan pre medzinárodné vzťahy Národohospodárskej fakulty EUBA Tomáš Ondruška.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky