Spolupráca Slovenska a Rumunska v oblasti vzdelávania bude pokračovať

07.02.2008

     Podpisom Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska v oblasti vzdelávania na roky 2007-2010 nadviazali obe strany na doterajšiu spoluprácu.
     Dokument podpísali 6. februára 2008 v Bukurešti mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Rumunsku Dagmar Repčeková a rumunský minister školstva, výskumu a mládeže Cristian Adomniţei.
     Program vytvára priestor na uskutočňovanie výmeny študentov, doktorandov a stážistov, účasť na letných jazykových kurzoch slovenského a rumunského jazyka a literatúry, výmenu lektorov, ako aj podporu priamej spolupráce medzi školami a vzdelávacími inštitúciami.
     K rozvoju jazykových a kultúrnych potrieb slovenskej národnostnej menšiny žijúcej v Rumunsku by mali prispieť vzdelávacie mobility. Tie zahŕňajú vládne štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vysielanie učiteľov zo Slovenska na základné a stredné školy s vyučovacím jazykom slovenským, odborno-metodické kurzy pre učiteľov materských, základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským a letné školy v prírode pre deti krajanov.

Bratislava 7. február 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku