Spolupráca s Českom v oblasti odborného vzdelávania a celoživotného vzdelávania sa ešte prehĺbi

  • Dátum: 21.11.2019

     Užšie prepojenie odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania medzi Českou republikou a Slovenskou republikou je realitou. V dňoch 20. až 22. novembra 2019 sa v Prahe koná II. bilaterálne rokovanie medzi Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktoré nadväzuje na predchádzajúce stretnutie z marca 2019 v Trenčianskych Tepliciach.
     Súčasťou bilaterálneho rokovania bol aj podpis Memoranda o spolupráci v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania, ktorého cieľom je zvýšiť atraktivitu odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania, jeho kvalitu, ako aj úroveň požadovaných výstupov vo vzťahu k potrebám spoločnosti a trhu práce.
     Obsahom jednotlivých blokov rokovania sú aktuálne témy týkajúceho sa prijímacích pohovorov na stredné školy, jednotné zadanie záverečných skúšok či maturitná skúška z matematiky. Vytvorenie formátu expertných pracovných rokovaní má prispieť k vzájomnej výmene skúseností v oblasti propagácie a podpory odborného vzdelávania a prípravy a celoživotného vzdelávania za účelom zvýšenia účasti žiakov a dospelých na oboch segmentoch vzdelávania.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku