Spokojnosť s prieskumami v rezorte školstva poskytne nová internetová stránka

11.08.2009

     Ministerstvo školstva SR spustilo novú internetovú stránku Prieskum spokojnosti používateľov štatistík MŠ SR. Jej cieľom je zistiť spokojnosť používateľov štatistík rezortu školstva s ich spracovaním. Do prieskumov sa okrem Štatistického úradu SR, obcí, krajských školských úradov, škôl a školských zariadení a ďalších inštitúcii môžu zapojiť aj bežní občania. Zároveň majú možnosť vyjadriť názor na rozsah spracovania štatistických výkazov, prípadne podať námety na zlepšenie.

     Webová aplikácia prieskumov používateľov štatistík v rezorte školstva bola vypracovaná podľa princípov Kódexu postupov pre európsku štatistiku (Code of Practice).

 

Prieskum spokojnosti používateľov štatistík MŠ SR si môžete pozrieť tu.

 

Bratislava dňa 11. augusta 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku