Spojené štáty americké

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických o spolupráci v kultúre, školstve, vede a technike a ďalších oblastiach
(Praha, 15. 4. 1986)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o Komisii J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
(Bratislava, 22. 3. 2005; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi vládou SR a vládou USA o vedecko-technickej spolupráci
(12. 9. 2000; platí bez obmedzenia; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 36/2001 Z. z.)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Evanjelickou luteránskou cirkvou v Amerike a Luteránskou cirkvou Missourskej synody v Spojených štátoch amerických upravujúca pôsobenie dobrovoľných učiteľov a pedagógov na evanjelických školách v Slovenskej republike
(Bratislava, 16. 6. 2005)

 

  

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku