Špeciálny vzdelávací program pre učiteľov telesnej výchovy a športu

09.04.2015
     Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“ rozširuje cieľovú skupinu aj o kvalifikovaných učiteľov telesnej a športovej výchovy na ZŠ a SŠ. Vytvoril pre nich špeciálny vzdelávací program „Odborný praktický seminár“.
     Pedagógovia sa na ňom oboznámia s praktickým využitím inovatívnych didaktických pomôcok pri vyučovaní. Neakreditovaný vzdelávací program v rozsahu 10 vyučovacích hodín je naplánovaný vo forme seminárov počas víkendov pod vedením odborne vyškolených učiteľov. Vzdelávanie bude organizované na vybraných školách po celom Slovensku s výnimkou Bratislavského kraja. Každý zapojený učiteľ získa okrem nových vedomostí aj sadu športových pomôcok.
     Spolu s odbornými seminármi bude naplánované aj akreditované vzdelávanie pre učiteľov  I. stupňa  ZŠ a pre učiteľov II. stupňa ZŠ a SŠ bez aprobácie na telesnú výchovu, ktorí tento predmet vyučujú, alebo chcú vyučovať. Po úspešnom absolvovaní vzdelávania získajú 25 alebo 28 kreditov podľa vybraného modulu vzdelávania.
     Každý zapojený učiteľ dostane pre svoju školu športovú sadu, ktorá obsahuje 14 pomôcok na zatraktívnenie hodín telesnej výchovy: frisbee (sadu športových diskov), sadu kužeľov, švihadlo, sadu prekážok, gumový odrážač na reakčnú a akceleračnú rýchlosť, fit loptu, vodné slíže, slackline (popruh na rozvoj rovnovážnych schopností), slideboard (trenažér na korčuľovanie), overball (malú nafukovaciu loptu na cvičenie), dyna-band (gumený pás určený na posilňovanie), hudobné CD, žinenku a diagnostiku zdatnosti (riadiacu a vyhodnocovaciu jednotku pre motorický test nepriameho stanovenia maximálnej spotreby kyslíka).  
     Telesná výchova je jediný vyučovací predmet, ktorý má priamy dosah na ovplyvnenie zdravia. Skvalitniť tieto hodiny môže každý, kto sa prihlási do projektu na stránke www.telesnavychova.sk, kde sú uverejnené aj podrobné informácie o projekte.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku