Spätná väzba


 
Táto časť je venovaná Vašim (riaditeľ, pedagogický i nepedagogický zamestnanec, žiak, študent) pripomienkam a odpovediam na tieto otázky:

Ktoré portály alebo materiály Vám najviac pomohli pri vyučovaní a ako?
Aké ďalšie materiály, aplikácie, stránky a i. využívate a chceli by ste sa s nimi podeliť s Vašimi kolegami?

Svoje odpovede môžete posielať na digivzdelavanie@minedu.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku