Španielsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielska
(Praha, 7. 3. 1979; platí bez obmedzenia)

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Španielskym kráľovstvom o vedecko-technickej spolupráci
(Bratislava, 7. 5. 2002; platí bez obmedzenia od 3. 1. 2003)

Zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Španielskym kráľovstvom
(Praha, 11. 11. 1991; platí bez obmedzenia)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda o spolupráci v oblasti športu medzi Ministerstvom školstva a vedy Slovenskej republiky a Najvyššou športovou radou Španielska
(Madrid, 10. 5. 1994; platí bez obmedzenia od 10. 05. 1994)

Protokol o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Nadáciou Fernando Rielo
(Madrid, 17. 5. 1979; platí bez obmedzenia)

Dohoda o zriadení a činnosti bilingválnych sekcií na gymnáziách Slovenskej republiky uzatvorená medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Španielska
(Bratislava, 29. 3. 2007; platí 4 roky, platnosť automaticky predlžovaná na ďalšie 4 roky)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku