SOŠ lesnícka v Banskej Štiavnici oslávila 100. výročie vzniku

  • Dátum: 21.10.2019
     Za účasti bývalého prezidenta SR Ivana Gašparoviča a štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľgy Nachtmannovej sa vo štvrtok 17. októbra 2019 uskutočnili oslavy 100. výročia založenia Strednej odbornej školy lesníckej (SOŠL) v Banskej Štiavnici.
     Bohatý program osláv zahŕňal slávnostné odhalenie pamätných kameňov pred budovou školy v sprievode ctených hostí, ako aj slávnostný program, v rámci ktorého vystúpilo s gratulačnými prejavmi viacero významných osobností.
     Štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová vo svojom prejave reflektovala na bohatú históriu školy a ocenila snahu SOŠL o udržanie tradície Baníckej akadémie ako školy európskeho významu, podporenú výborným hodnotením udeleným SOŠL Medzinárodnou vzdelávacou spoločnosťou. Štátna tajomníčka tiež v mene MŠVVaŠ SR poďakovala pedagogickému zboru a odborným zamestnancom za ich úsilie a zanietenie, s ktorým vštepujú žiakom úctu a rešpekt k našim lesom, aby sa mohli stať ich dobrými hospodármi a ochrancami.

Foto: Marian Garai
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku