SOČ má za sebou jubilejný 30. ročník

02.05.2008

     Takmer 400 stredoškolákov súťažilo minulý týždeň v celoslovenskom finále 30. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti (SOČ). Uskutočnilo sa vo Zvolene v dňoch 23. až 26. apríla 2008. Súťaž vyhlásilo Ministerstvo školstva SR a organizačne ju zabezpečoval Štátny inštitút odborného vzdelávania.
     Do finále postúpilo z krajských kôl celkovo 273 prác v 17 odboroch, medzi ktorými boli napríklad aj informatika, ekonomika a riadenie či chémia a potravinárstvo.
     Z hľadiska krajov sa stal najúspešnejším Trenčiansky kraj, ktorého zástupcovia získali celkovo deväť umiestnení v najlepšej trojici, z toho päť prvých miest. Za ním nasledoval Košický kraj (štyri prvé a štyri tretie miesta) a Banskobystrický kraj (dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto).
      Do 30. ročníka SOČ sa zapojilo 6 829 žiakov s 5 384 prácami z 360 stredných škôl. Oproti minulému ročníku je to nárast o približne 500 žiakov i prác, počet škôl mierne klesol. Najviac prác a riešiteľov bolo z Košického, Trenčianskeho a Žilinského kraja, najmenej naopak z Banskobystrického a Bratislavského kraja.

Bratislava 2. máj 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku