Smernica o didaktických prostriedkoch

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa Organizačného poriadku MŠVVaŠ SR a v súlade s  § 13 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva Smernicu č. 33/2020 o didaktických prostriedkoch.

Smernica upravuje okrem iného aj postup ministerstva pri vydávaní doložky pre učebnice a iné didaktické prostriedky, postup pri výbere dodávateľa na zabezpečenie vydania nového didaktického prostriedku či pravidlá pri posudzovaní didaktických prostriedkov.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky