Slovinsko

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou SR a vládou Slovinskej republiky o spolupráci v oblasti vedy, vzdelávania a kultúry
(Bratislava, 14. 12. 2001; platí od 1995 - 2000; platnosť automaticky predlžovaná na dobu 5 rokov; Úplné znenie dohody sa nachádza v Zbierke zákonov, zákon č. 131/1998 Z. z.)

Dohoda medzi vládou SR vládou Slovinskej republiky o vedecko-technickej spolupráci
(Bratislava, 13. 11. 2001; platí bez obmedzenia od 13. 11. 2002)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky na roky 2003-2006
(Bratislava, 14. 10. 2003; platí od 14. 11. 2003 - 31. 12. 2006; platnosť sa automaticky predlžuje do podpisu nového zmluvného dokumentu; English version)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku