Navigácia

Slovenským vedcom a výskumníkom bude pomáhať Styčná kancelária pre výskum a vývoj v Bruseli

 
     Podpora slovenských subjektov pôsobiacich v oblasti výskumu a vývoja pri zapájaní sa do aktívnej a efektívnej európskej výskumnej spolupráce prostredníctvom komunitárnych programov EÚ (najmä rámcového programu) bude úlohou Styčnej kancelárie pre výskum a vývoj v Bruseli. Slávnostne ju otvorí v pondelok 16. júna 2014 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič spolu so stálym predstaviteľom SR pri EÚ veľvyslancom Ivanom Korčokom, podpredsedom EK Marošom Šefčovičom a štátnym tajomníkom MZVaEZ  SR Petrom Javorčíkom.
     Stretnutie sa uskutoční o 11.30 hod v priestoroch Stáleho zastúpenia SR pri EÚ a prítomní na ňom budú taktiež veľvyslanec SR v Bruseli Ján Kuderjavý, zástupcovia SAV, rektori slovenských vysokých škôl, ako aj zástupcovia zamestnávateľov, Klubu 500 a MSP (malých a stredných podnikov). Súčasťou slávnostného otvorenia kancelárie bude tlačový brífing ministra školstva s naplánovaným začiatkom o 14.30 hod.
     Kancelária sprostredkuje slovenským výskumníkom a výskumným subjektom nielen služby poradenstva, ale aj pomoc pri zapojení sa do rámcového programu a top výskumných konzorcií v EÚ. Rovnako bude poskytovať aktuálne informácie, odborné školenia, organizovanie konferencií, informačných dní či stáží. Okrem toho prezentáciou výsledkov zainteresovaným medzinárodným inštitúciám umožní zviditeľňovať a propagovať vedecký a výskumný potenciál SR.
     Pri príležitosti slávnostného otvorenia kancelárie sa minister Dušan Čaplovič zúčastní  taktiež na panelovej diskusii venovanej otázkam výskumu excelentnosti a inováciám, v rámci ktorej vystúpi generálny riaditeľ DG Research and Innovation Robert-Jan Smits.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky