Slovenský systém školského stravovania môže byť príkladom pre ďalšie krajiny

     Ocenenia za mimoriadny prínos v oblasti skvalitnenia školského stravovania si v Prahe prevzali viacerí slovenskí odborníci v  kategóriách Zriaďovateľ, Subjekt, Školská jedáleň, Osobnosť a Práca v sekcii školského stravovania Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Oceňovanie bolo súčasťou Medzinárodnej konferencie k 70. výročiu školského stravovania, ktorá sa konala v dňoch 12. – 13. októbra 2015 v Českej republike.
     Nad konferenciou prevzali záštitu minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler a ministerka školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky Kateřina Valachová. Konferenciu slávnostne otvorili zástupcovia českého a slovenského ministerstva školstva - námestník ministerky školstva Stanislav Štech a štátna tajomníčka Romana Kanovská. Účastníkov konferencie privítal predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek a predseda Českomoravského odborového zväzu pracovníkov školstva František Dobšík.
     Dvojdňová konferencia, na ktorej sa zúčastnilo 300 delegátov zo Slovenska a Českej republiky, sa niesla v slávnostnom tóne a lektori  vo svojich vystúpeniach pripomínali aj historicky významné medzníky vo vývoji systému školského stravovania. Dôležitou súčasťou konferencie bolo taktiež predstavenie ukážok dobrých skúseností v školských stravovacích zariadeniach v Čechách a na Slovensku. „Školské jedálne na Slovensku, vzhľadom na vysoký počet stravníkov, predstavujú veľmi efektívny spôsob, ako formovať zdravé stravovacie návyky u detí a viesť ich k zásadám zdravej výživy. Z pozície ministerstva máme záujem, aby naše deti a mladí ľudia pochopili dôležitosť zdravého životného štýlu,“ uviedla vo svojom vystúpení R. Kanovská. „Za veľmi dôležitú považujem aj dostupnosť stravovania pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre ktoré sa v spolupráci s rezortom práce podarilo zabezpečiť dotácie,“ zdôraznila Kanovská.
     Na konferencii, ktorej organizátormi boli Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Českomoravský odborový zväz pracovníkov školstva, sa zúčastnili aj zahraniční delegáti - zástupca Spoločného výskumného centra Európskej komisie (JRC) Stefan Storksdieck, Anna-Karin Quettel zo švédskeho Inštitútu Karolinska či profesorka a odborníčka na výživu z japonského Nagana Hiroko Nakazawa, ktorá sa v rámci svojho pobytu na Slovensku venovala štúdiu systému stravovania detí v školách. Japonská profesorka vyslovila uznanie za kvalitu poskytovania zdravej výživy deťom na Slovensku a potvrdila, že slovenský systém stravovania môže byť príkladom aj pre ďalšie krajiny v tejto oblasti.
 
Udelené ocenenia pre Slovenskú republiku v jednotlivých kategóriách:

Zriaďovateľ:
mestá Prešov, Žilina a  Bratislava MČ Ružinov

Subjekt:
Celoslovenská sekcia pre školské stravovanie

Školská jedáleň:
Školská jedáleň pri ZŠ Benkova 34, Nitra
Školská jedáleň pri SOŠ technická, Fr. Lipku  5, Hlohovec

Osobnosť:
Marta Hlavatá, metodička v Bratislave MČ Ružinov

Práca v sekcii školského stravovania Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku:
ocenenie prevzala vedúca Školskej jedálne Komenského 3 v Komárne Edita Horváthová
Skočiť na začiatok stránky