Slovenský reprezentačný tím medzi najlepšími fyzikmi Európy

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže vyslal v dňoch 20.5.2022 - 24.5.2022 reprezentačný tím do Slovinskej Ljubljany, kde sa konala Európska fyzikálna olympiáda. Slovenský tím bol zložený z fyzikov: Eleny Chochoľakovej, Adama Džavoronka, Pavla Pivka, Mateja Ziga a Csabu Dékányho. Odborný sprievod zabezpečili: RNDr. Ľubomír Mucha a RNDr. Tomáš Lučivjanský.

logo IUVENTA

Po príchode a ubytovaní reprezentantov čakal otvárací ceremoniál priamo na Fakulte matematiky a fyziky Univerzity v Ljubljane. Počas ceremoniálu bolo predstavených všetkých 31 zúčastnených krajín Európy a šesť mimo európskych štátov, vysvetlené organizačné pokyny a na záver príjemný trubkársky hudobný program.

Prvý súťažný deň pozostával z vyriešenia experimentálnej úlohy. Na jej vyriešenie mali súťažiaci päť hodín. Experimentálna úloha pozostávala z dvoch častí. V prvej časti spočívala v meraní intenzity svetla a spektrum vyžarovaného svetla žiarovkou (žeravým drôtom) a LED v závislosti od teploty a výkonu a v druhej časti z ožarovania čierneho a bieleho krúžku a zisťovania konštanty určujúcej prenos tepla.

Druhý súťažný deň bol venovaný teoretickým úlohám, na ktoré bol rovnako, ako v predchádzajúci deň, vyčlenený časový limit 5 hodín.

Po vypracovaní zadaných úloh mali súťažiaci možnosť navštíviť Škocjanské jaskyne, ktoré sú súčasťou najväčších jaskynných a krasových systémov v strednej Európe. Po náročných výkonoch, to bolo príjemné spestrenie celého Európskeho kola.

V predposledný deň olympiády, prišli na rad moderácie oboch úloh a boje o posledné možné body. Počas celého trvania Európskej olympiády bol pre účastníkov zabezpečený bohatý kultúrny program na odreagovanie sa od náročných fyzikálnych úloh. Rovnako bol priestor na rôzne zaujímavé fyzikálne prednášky.

Z našich piatich reprezentantov sa podarilo trom priniesť vzácne kovy.

  • Pavol Pivko (Gymnázium, Grösslingová 18, 811 09 Bratislava) získal zlatú medailu, obe teoretické úlohy zvládol bravúrne a v experimentálnej úlohe získal viac ako 50% bodov.
  • Reprezentanti Adam Džavoronok (Gymnázium, Poštová 9, 042 52 Košice)  a Csaba Dékány Dékány (Gymnázium P. Pázmánya s VJM, Letomostie 3, 940 61 Nové Zámky) priniesli bronzové medaily.

Ostaným dvom reprezentantom, Elene Chochoľakovej (Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 01 Humenné) a Matejovi Zigovi (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Skalická cesta 1, 831 02 Bratislava) ušli čestné uznania len o malé desatinky bodov.

Výsledky sa všetci dozvedeli v posledný deň, počas záverečného ceremoniálu, ktorý sa konal v Hlavnom kultúrnom a kongresovom centre Slovinska v Cankarjevnom dome. Organizátori si dali záležať a udržali si až do konca vysokú kultúrnu úroveň. Súťažiacim bol počas odovzdávania cien prezentovaný orchestrálny koncert v sprievode vzdušnej akrobacie.

Všetkým našim reprezentantom gratulujeme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu. Súčasne sa tešíme na nasledujúcu Európsku fyzikálnu olympiádu 2023, ktorá sa bude konať v Nemeckom Hamburgu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky