Slovenský olympijský a športový výbor

Príspevok Slovenskému olympijskému a športovému výboru (§ 75 ods. 3 písm. b) zákona č. 440/2015 Z. z.) na rok 2021 je 1 452 997,00 eur (schválený p. ministrom dňa 20.01.2021)
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku