Navigácia

Slovenský jazyk a Slováci v zahraničí

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky realizuje súbor aktivít na podporu Slovákov žijúcich zahraničí v oblasti vzdelávania, ako aj podporu výučby slovenského jazyka/v slovenskom jazyku v zahraničí.

 

Oblasť podpory

Útvar

Kontakt

 

Vzdelávacie programy pre Slovákov žijúcich v zahraničí

 

Sekcia medzinárodných vzťahov

sekretariát: sms@minedu.sk

 

+421 259 374 659

 

Výučba slovenského jazyka v zahraničí

 

 

Vládne štipendiá Slovenskej republiky

 

Predprimárne vzdelávanie

Sekcia predprimárneho a základného vzdelávania

 

(odbor predprimárneho vzdelávania a základných škôl)

sekretariat.spzv@minedu.sk

+421 259 374 338

 

Základné vzdelávanie

 

 

Bližšie informácie: 

Skočiť na začiatok stránky