Slovensko zastupujú v Európskom dialógu s mládežou traja noví delegáti

Od septembra 2020 až do konca roka 2021 budú mladých ľudí na Slovensku reprezentovať Aneta Migátová, Zuzana Hozlárová a Matúš Sukeľ. Trojica mládežníckych delegátov bola vybraná vo výberovom konaní v rámci VIII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou.

Zuzana Hozlárová, delegátka Európskeho dialógu s mládežou

Záujem stať sa mládežníckym delegátom prejavilo takmer 50 aktívnych mladých ľudí, z ktorých 10 prešlo do druhého kola a bolo pozvaných na pohovor. Výberové konanie v aktuálnej situácii prebiehalo online. Výberová komisia však mala svojich stálych zástupcov reprezentujúcich Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže a Radu mládeže Slovenska, ktoré pri Európskom dialógu s mládežou úzkou spolupracujú.

Čo komisia v ideálnych kandidátoch a kandidátkach hľadala? „Počas výberového konania sme hľadali v mladých ľuďoch kombináciu zápalu pre Európsky dialóg s mládežou a tému jeho aktuálneho cyklu, porozumenie komplexnosti problémov, ktorým čelí mládež na Slovensku, ako aj osobnostné charakteristiky pre zvládnutie celého jeden a pol ročného mandátu. Rozhodnutie pre daných zástupcov bolo výsledkom konsenzuálneho rozhodnutia komisie na základe toho, že sa najviac priblížili k stanovenému ideálu národných zástupcov a zástupkýň slovenskej mládeže pre Európsky dialóg s mládežou,“ vysvetľuje zástupca IUVENTY Dominik Porvažník, ktorý sa nakoniec s Petrou Jankovskou (ministerstvo školstva) a koordinátorom národnej pracovnej skupiny Petrom Topoľským (Rada mládeže) zhodol na dvoch delegátkach a jednom delegátovi.
 

Zuzana Hozlárová

Zuzana študuje Medzinárodné vzťahy na Academii Rerum Civiliu v Kutnej Hore a Európske štúdia na Univerzite Komenského, ktorú od roku 2019 zároveň zastupuje v Študentskej rade vysokých škôl, kde pôsobí ako delegátka. Aktívna v tomto smere však bola už od strednej školy, kde pôsobila ako predsedníčka žiackej študentskej rady. Už v tomto období sa zaujímala o svoje okolie a svojich rovesníkov a bola aktívnou členkou mládežníckych organizácií, ktoré pracujú s kritickým myslením a správnou argumentáciou. V rámci občianskeho aktivizmu sa venovala organizácii zhromaždení Za slušné Slovensko a viacerých protestov proti extrémizmu, aktívne sa zapájala aj do projektu proti plagiátorstvu. V roku 2020 tiež reprezentovala Slovensko na Model European Union Strassbourg. Počúvať a zastupovať mladých ľudí v rámci Európskeho dialógu s mládežou preto považuje za skvelý spôsob, ktorým sa dá posúvať fungovanie našej krajiny na vyšší level. Pozíciu delegátky však berie ako veľkú výzvu, v ktorej sa bude snažiť urobiť maximum pre mládež na Slovensku. Jej cieľom je reprezentovať hlas mladých ľudí a dosiahnutie toho, aby boli ich potreby vypočuté. Zároveň chce pracovať na prepájaní mladých ľudí, najmä tých z menších miest či odľahlejších oblastí, kde nie je ich participácia až taká zaužívaná. Prácu na budovaní celoslovenského demokratického dialógu preto považuje za jeden z najdôležitejších cieľov svojho mandátu. Taktiež vidí priestor v rozvíjaní a rozširovaní zastupovania mladých ľudí z menšín miest o obcí, na ktorých potreby sa častokrát nemyslí. Chce sa tiež venovať agende, ktorá sa týka segregovaných menšín vrátane zahraničných študentov, zdravotne či sociálne znevýhodnených študentov alebo mladých ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov vyčleňovaní zo spoločnosti.

Matúš Sukeľ

Mládežníckemu aktivizmu sa venuje aj Matúš Sukeľ, ktorý momentálne študuje na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu v Humennom, kde pôsobí aj ako podpredseda žiackej školskej rady. Začiatky jeho aktivít siahajú do roku 2018, kedy sa stal finalistom súťaže LEAF Awards so svojim projektom interaktívnej turistickej trasy. Neskôr pomáhal s projektom Študentských volieb a zastával aj pozíciu viceprezidenta pre vnútorné záležitosti v Aliancii stredoškolákov. Aktuálne je aj členom Stredoškolského parlamentu PSK, v rámci ktorého pomáha žiackym školským radám v Prešovskom kraji a spoluorganizuje detský letný tábor. Začiatkom tohto roka tiež založil debatérsky klub, v ktorom sa venuje akademickej debate. Matúša pri projekte Európskeho dialógu s mládežou zaujala myšlienka neformálneho vzdelávania, ktorej sa počas svojho mandátu plánuje aktívne venovať. Aj napriek tomu, že patril k najmladším uchádzač o pozíciu delegáta, porotu si získal svojimi aktivitami, cieľmi a víziou, ktoré chce s touto pozíciou prepojiť. Plánuje sa zamerať na rôzne formy neformálneho vzdelávania a pomoc mladým ľuďom v regiónoch, ktoré nie sú až také rozvinuté a prístupné. Takisto chce podať pomocnú ruku organizáciám a projektom, ktoré v tejto sfére už úspešne fungujú a odvádzajú skvelú prácu. Podľa Matúša je ich práca nenahraditeľná a nedocenená, a práve preto by ich rád zviditeľnil.

Aneta Migátová

Maturantka na Gymnáziu Jozefa Lettricha v Martine. Aneta sa momentálne pripravuje na vysokoškolské štúdium, v ktorom sa plánuje venovať medzinárodným vzťahom a politológii. Má veľmi blízko k dobrovoľníctvu – bola súčasťou organizácií ako Červený kríž či Slovenský skauting, no najintenzívnejšie sa angažuje v Slovenskej debatnej asociácii. Organizuje debatné turnaje a vedie aj školský debatný klub. Rada sa venuje problematike kritického myslenia a dezinformácií, čomu venovala aj svoju odbornú stredoškolskú činnosť. Výsledkom bola krátka príručka kritického myslenia pre stredoškolákov. Kritické myslenie považuje za základnú schopnosť, ktorú by mali mladí ľudia neustále zlepšovať. Nové skúsenosti a zážitky tiež získavala na rôznych medzinárodných projektoch, najmä v rámci Erasmus+, vďaka čomu spoznala nové kultúry a ľudí z mnohých krajín. Práve skúsenosti zo svojich dobrovoľníckych aktivít či mládežníckych organizácií plánuje zúročiť aj v rámci pozície mládežníckej delegátky. Chce pracovať na zlepšovaní integrácie, postavenia a príležitostí pre slovenskú mládež vo všetkých regiónoch. Zároveň vníma nedostatočnú participáciu mladých ľudí na rozhodovacích procesoch ako kritický element, ktorý by sa mal bezodkladne riešiť. Práve preto by svoju pozíciu chcela využiť na to, aby sa pokúsila nájsť riešenia tejto situácie, ale aj na získanie názorov mladých ľudí na dôležité otázky.

 

Našim novým delegátkam a delegátovi prajeme veľa úspechov a veríme, že počas svojich mandátov získajú množstvo nových zážitkov a skúseností, objavia nové miesta a spoznajú nielen zaujímavých ľudí, ale aj ich kultúru a prispejú k rozvoju celospoločenského dialógu s mládežou.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky