Slovensko si pripomenulo 20 rokov členstva v CERN

     Už dve desaťročia spolupracujú slovenskí jadroví fyzici so svojimi kolegami v rámci Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN). Zhodnotenie tohto obdobia bolo náplňou slávnostného zasadnutia Výboru pre spoluprácu SR s CERN, ktoré sa uskutočnilo za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.
     "Členstvo Slovenskej republiky v CERN-e je významným potvrdením kvality nášho výskumu, úrovne našich vedcov a pracovísk v oblasti fyziky vysokých energií. Slovenskí vedci počas 20 rokov svojou práciou veľkou mierou prispeli k dosiahnutiu významných výsledkov", konštatoval minister školstva Dušan Čaplovič. Vo svojom príhovore taktiež ocenil možnosti, ktoré ponúka CERN pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ale aj učiteľov fyziky.
     Súčasťou programu podujatia bolo aj odovzdávanie čestných uznaní za prínos k spolupráci medzi SR a CERN, ktoré si z rúk ministra prevzali 8 slovenskí a 4 zahraniční odborníci, vrátane riaditeľa CERN pre výskum Sergia Bertolucciho.
     V popoludňajších hodinách prijal minister školstva Dušan Čaplovič Sergia Bertolucciho, zástupcu experimentu ATLAS Davida Charltona z Univerzity v Birminghame a zástupcu experimentu ALICE Paola Giubellina z Národného ústavu pre jadrovú fyziku v Turíne na pôde MŠVVaŠ SR.

 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky