Navigácia

Slovensko sa podieľa na budovaní najväčšieho lineárneho urýchľovača na svete – European XFEL

     Slovenská republika je prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR jedným z jedenástich akcionárov s 1,13 % podielom a plnými právami akcionára v European XFEL GmbH, výskumnom centre so sídlom v Hamburgu (Nemecko).
     Toto výskumné centrum vybudovalo a momentálne spúšťa do prevádzky energeticky najsilnejší laserový lúč voľných elektrónov na svete, ktorý sa využíva v jednotlivých pracovných staniciach na zobrazovanie procesov a zmien stavov v materiálových a biologických vedách.
     Svetová unikátnosť riešenia spočíva v tom, že laser v European XFEL dokáže zobraziť rádovo miliónkrát viac obrazov za sekundu v porovnaní s inými obdobnými zariadeniami, čo umožňuje aj podrobné preskúmanie priebehu procesov, ktoré sa pri použití menej výkonných technológií javia ako nezachytiteľné.
     Výskumné tímy budú schopné skúmať detaily stavby tela vírusov, molekulárne zloženie buniek, zhotovovať trojrozmerné obrázky nanosveta, zaznamenávať priebeh chemických reakcií a študovať mnoho procesov, ako napríklad tých, ktoré sa dejú vo vnútri planét.
     Výskumné centrum European XFEL je jedným z najväčších a najambicióznejších európskych výskumných projektov. Je predpoklad, že využívanie tohto zariadenia vedeckou komunitou môže prispieť k zásadným a prelomovým objavom v rôznych oblastiach vedy s uplatnením v bežnom živote. Samotné spustenie elektrónového lúča je naplánované na máj 2017 a pre výskumné tímy bude k dispozícii v druhej polovici roka 2017. Vďaka akcionárskej účasti Slovenskej republiky budú môcť slovenské výskumné tímy už od začiatku využívať jednotlivé pracovné stanice na realizáciu experimentov na svetovej úrovni.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky