Slovensko pozastavuje výskumné aktivity v ruskej Dubne

Slovenská republika reaguje na masívnu nevyprovokovanú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine a pozastavuje aktivity v medzivládnej medzinárodnej organizácii Spojený ústav jadrových výskumov (SÚJV) v Dubne. Rozhodla o tom vláda SR na dnešnom rokovaní vládneho kabinetu.

Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo

Pozastavením aktivít v oblasti výskumu a vývoja vo vzťahu k Ruskej federácii vysiela Slovenská republika signál svojim zahraničným partnerom, členským krajinám SÚJV a Ruskej federácii a vyjadruje nesúhlasné stanovisko s vojenským napadnutím zvrchovaného štátu. Výsledkom bude pozastavenie realizácie vedeckej spolupráce v rámci tejto významnej medzinárodnej a medzivládnej inštitúcie. „Hoci je účasť našich vedcov na výskume Spojeného ústavu jadrových výskumov v Dubne prínosom, nie je možné ignorovať napadnutie nášho suseda Ruskou federáciou. Keďže Ruská federácia je hlavným stakeholderom v SÚJV, pozastavujeme naše aktivity v rámci tejto organizácie,“ ozrejmil štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovít Paulis.

Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky bude poverený splnomocnený zástupca vlády SR v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne, aby bezodkladne písomne informoval riaditeľa ústavu o tomto kroku. Súčasťou rozhodnutia bude aj úprava pracovno-právnych vzťahov výskumných pracovníkov, vrátane ich rodinných príslušníkov, voči  tejto organizácii.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky