Navigácia

Slovensko-poľská komisia humanitných vied

Slovensko – poľská komisia humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (ďalej len Komisia) bola zriadená na základe medzivládnej dohody o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi obidvoma štátmi dňa 10. septembra 1991 a na základe Dohody o spolupráci medzi MŠ SR a MNV PR, podpísanej v Bratislave dňa 16. 6. 1995, za účelom rozvoja dvojstranných vedeckých a didaktických kontaktov a spoločnej činnosti v nových podmienkach, berúc do úvahy potreby určitých oblastí.

Úlohou Komisie je začať a koordinovať spoločnú činnosť v oblasti histórie, jazykovedy, literárnej vedy, etnológie, sociológie a iných humanitných a spoločenských vied v oblasti polonistického výskumu na Slovensku a slovakistického výskumu v Poľsku. Má tiež tvoriť fórum vzájomnej výmeny vedeckých informácií týkajúcich sa výskumných projektov a výsledkov výskumu v uvedených disciplínach v obidvoch štátoch.

Aktuálne zloženie slovenskej sekcie Komisie:
prof. PhDr. Peter Káša, CSc., predseda Komisie

prof. Mgr. Martin Homza, PhD., tajomník Komisie
doc. Mgr. Marta Vojteková, PhD., členka Komisie
Mgr. Dušan Segeš, PhD., člen Komisie
prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc., členka Komisie
Mgr. Zuzana Obertová, PhD., členka Komisie

Aktuálne zloženie poľskej sekcie Komisie:
prof. dr hab. Joanna Goszczyńska, predsedníčka Komisie

dr hab. Maryla Papierz, tajomníčka Komisie
prof. dr hab. Stanisław A. Sroka, člen Komisie
dr hab. Teresa Smolińska, členka Komisie
dr Mateusz Gniazdowski, člen Komisie

Spoločné zasadnutia Komisie sa konajú spravidla raz za rok, striedavo na Slovensku a v Poľsku.

Prehľad jednotlivých zasadnutí od vzniku Komisie:

 

Zasadnutie

Miesto konania

Dátum

  1.  

Zakopané - Poľsko

24. - 26. 5. 1996

  1.  

Ciezsyn – Poľsko, pobočka Sliezskej univerzity

24. – 26. 11. 1996

  1.  

Bratislava - Slovensko

  1. – 10. 9. 1997
  1.  

Cieszyn – Poľsko, pobočka Sliezskej univerzity

21. – 24. 9. 1998

  1.  

Niedzica – Poľsko

Modra - Slovensko

26. – 27. 4. 1999

27. – 30. 09. 1999

  1.  

Wroclaw - Poľsko

26. - 29. 11. 2001

  1.  

Levoča - Slovensko

  1. – 8. 11. 2002

      7.

 Szczawnica - Poľsko

11. – 14. 6. 2003

      8.

Rajecké Teplice - Slovensko

25. – 28. 10. 2004

      9.

Tomaszowice pri Krakove – Poľsko

17. – 20. 5. 2005

10.

Beladice - Slovensko

17. – 20. 5. 2006

11.

Krakov - Poľsko

10. – 13. 10. 2007

12.

Banská Štiavnica - Slovensko

8.– 11. 10. 2008

13.

Kamień Śląski - Poľsko

14. – 17. 10. 2009

14.

Dolný Kubín - Slovensko

13. – 16. 10. 2010

15.

Rabka - Poľsko

12. – 15. 10. 2011

16.

Brezovica, Oravský háj

15. – 18. 10. 2013

17.

Zubrzyca Górna, Poľsko

15. – 18. 10. 2014

18.

Zuberec, Slovensko

7.-10. 10. 2015

19.

Naleczow, Poľsko

5.- 8. 10. 2016

20.

Košice, Slovensko

27. – 30. 9. 2017

21.

Wieliczka, Poľsko

26. – 29. 9. 2018

22.

Bratislava, Slovensko

25. – 28. 9. 2019

23.

Krakov, Poľsko

6.- 9. 10. 2021

 

Skočiť na začiatok stránky