Slovensko malo svoj deň v CERN-e

     Slovenská republika sa včera predstavila v CERN-e. Z iniciatívy Zastupiteľského úrad SR v Berne a v spolupráci so Stálou misiou SR pri OSN v Ženeve a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v Európskej organizácii pre jadrový výskum v Ženeve uskutočnilo podujatie s názvom Slovakia at CERN. Za rezort školstva sa na ňom zúčastnila štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová ako vedúca pracovnej delegácie.
     Štátna tajomníčka vo svojom príhovore počas otváracieho ceremoniálu vyzdvihla vynikajúcu úroveň spolupráce medzi Slovenskou republikou a Európskou organizáciou pre jadrový výskum a zvýraznila potrebu participácie slovenských subjektov v rámci dodávok pre CERN.
     Počas návštevy v Európskej organizácii pre jadrový výskum sa Oľga Nachtmannová stretla s riaditeľkou pre medzinárodné vzťahy Charlotte Warakaulle, s ktorou prediskutovala ďalšie možnosti spolupráce so Slovenskou republikou aj v oblasti medicíny.
     Na pracovnom stretnutí so slovenským fyzikom a členom koláborácie ALICE Petrom Chochulom ocenila štátna tajomníčka vynikajúcu prácu slovenských zamestnancov organizácie. Vyjadrila vďaku nielen slovenským fyzikom, ktorí sa zúčastňujú na experimentoch, ale aj technikom a inžinierom, ktorí zabezpečujú každodennú prevádzku veľkého hadrónového urýchľovača a tým prispievajú k získavaniu excelentných výsledkov, ktoré boli v minulosti ocenené Nobelovou cenou za fyziku.
     Zástupcovia MŠVVaŠ SR sa v piatok 23. marca 2018 oboznámili s najväčším experimentom v CERN pod názvom A Large Ion Collider Experiment (ALICE), ktorý ponúka možnosť vidieť unikátne zariadenie skonštruované pre štúdium kolízie jadier pri ultra-relativistických podmienkach.
     Na záver pracovnej návštevy slovenská strana prejavila vôľu podporovať aj do budúcnosti zapojenie študentov stredných a vysokých škôl do projektov vyhlasovaných každoročne Európskou organizáciou pre jadrový výskum CERN.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky