Slovensko má prvú mládežnícku delegátku pri Svetovej zdravotníckej organizácii - WHO

  • Dátum: 07.05.2020

Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vytvorilo v spolupráci s organizáciou IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Študentskou radou vysokých škôl nový program pre mladých ľudí - mládežnícky delegát/mládežnícka delegátka SR pri WHO.

Dňa 5. mája 2020 v IUVENTE zasadala výberová komisia v zložení zástupcov vyššie uvedených organizácií, ktoré nad programom prevzali záštitu a 5 kandidátok, ktoré uspeli v prvom kole výberového konania. To pozostávalo z napísania eseje v anglickom jazyku na tému: „Ako by ste zabezpečili, aby daná krajina mala optimálnu kombináciu technologických a ľudských zdrojov na efektívne zvládnutie šírenia koronavírusu COVID-19?“, popisu agendy, ktorej sa počas mandátu mládežníckeho delegáta plánujú venovať, motivácie, zodpovedania osobnostných otázok a zaslania životopisu.

V druhom kole, ktoré prebiehalo formou ústneho pohovoru v slovenskom a anglickom jazyku, komisia overovala ďalšie znalosti a predpoklady kandidátok, ako aj bližšie detaily k uskutočňovaniu nimi navrhnutej agendy.

V dvojkolovom výberovom procese napokon zvíťazila Katarína Dudová, ktorá sa tak stala prvou mládežníckou delegátkou SR pri WHO. Katarína bude reprezentovať slovenskú mládež na pôde WHO a zároveň zvyšovať povedomie o témach duševného a globálneho zdravia medzi mladými ľuďmi na Slovensku.

Katarina DudovaKatarína Dudová, pochádza z východného Slovenska, je absolventkou bakalárskeho štúdia Globálneho zdravotníctva a sociálnej medicíny na King’s College London, vďaka ktorému jej témy globálneho zdravotníctva prirástli k srdcu. Počas štúdia mala príležitosť stráviť rok na Western University v Kanade a leto na humanitárnom projekte STEP-IN v Iraku. Po vyštudovaní bakalárskeho štúdia sa rozhodla vrátiť na Slovensko a absolvovať študijno-formačný program v Kolégiu Anton Neuwirtha. Od septembra pracuje na národnom projekte PIAAC - Medzinárodné hodnotenie kľúčových kompetencií dospelých.

„Prvá reakcia po oznámení výsledku bola rozhodne radosť. Radosť, ktorá bola následne sprevádzaná príjemným pocitom zodpovednosti. Veľmi ma potešilo, že som dnes dostala skvelú príležitosť, aby som mohla svoj čas a energiu investovať do diela, o ktorom verím, že bude pre mladých na Slovensku prínosné,“ opísala svoje prvé dojmy Katarína.

V rámci svojho mandátu sa plánuje venovať nesmierne aktuálnej a významnej téme duševného zdravia. „Ako svoju hlavnú agendu som si vybrala zvýšenie povedomia o dôležitosti duševného zdravia medzi mladými. Po návrate zo zahraničia som si túto problematiku začala všímať viac v slovenskom kontexte. Najmä osobné skúsenosti s mladými ľuďmi naokolo, mi pomohli navnímať, že to čo tu chýba je práve pozitívny prístup k duševnému zdraviu a potreba pozdvihnutia tejto témy vo verejnom diškurze. Mladí sú dnes vystavení mnohým stresujúcim faktorom, ako vysoké očakávania zo strany príbuzných a okolia, komplikované rodinné vzťahy, či narastajúcemu syndrómu vyhorenia. Je dôležité, aby mladí ľudia cítili, že na tom, čo prežívajú naozaj záleží a dá sa s tým efektívne pracovať. Mojím primárnym cieľom je tak vytvoriť priestor na potrebnú diskusiu a pozvať mladých rozprávať sa o týchto dôležitých témach.“

V nasledovných týždňoch čaká mládežnícku delegátku príprava plánu aktivít na základe stanovenej agendy v spolupráci s IUVENTOU. Zároveň sa bude pripravovať na reprezentáciu slovenskej mládeže pri WHO v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku