Navigácia

Slovensko má nového mládežníckeho delegáta pri Organizácii spojených národov

Slovensko má od 1.7.2023 nového Mládežníckeho delegáta SR pri OSN. Stal sa ním Pavol Beblavý. Pavol, ako nový mládežnícky delegát SR pri OSN strieda doterajšieho mládežníckeho delegáta Michala Salíniho, ktorému mandát končí ku 31. júlu 2023.

logo NIVAM

Výberu Mládežníckeho delegáta predchádzal výberový proces. Ten bol trojkolový a trval 48 dní.

Národný inštitút vzdelávania a mládeže po vyhlásení výzvy zbieral prihlášky od uchádzačov od 2. mája do 19. júna 2023.

Na pozíciu mládežníckej delegátky/mládežníckeho delegáta pri OSN sa prihlásilo 43 uchádzačiek/uchádzačov.

Delegáta vyberala komisia zložená z predstaviteľov Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a dosluhujúceho delegáta Michala Salíniho.

Výberová komisia po vyhodnotení a dôkladnom zvážení vybrala na funkčné obdobie od 1.7.2023 do 31.7.2024 nového Mládežníckeho delegáta, Pavla Beblavého.

Viac o novom Mládežníckom delegátovi

  • Pavol je študentom Školy pre mimoriadne nadané deti a gymnázium;
  • pôsobí ako generálny tajomník modelového zasadnutia OSN AproMUN;
  • aktívne publikuje v Adapt Institute.

Pavol, ako nový Mládežnícky delegát SR pri OSN strieda doterajšieho mládežníckeho delegáta Michala Salíniho, ktorému mandát končí ku 31. júlu 2023.

Momentálne prebieha predávanie agendy od senior delegáta k junior delegátovi, čím je zabezpečená fundamentálna inštitucionálna pamäť.

„Tento rok mi dal neuveriteľné množstvo skúseností a mnohému ma naučil. Okrem toho, že mi pozícia priniesla množstvo príležitostí posilňovať hlas mladých ľudí na medzinárodnej úrovni, veľmi rád som potom prenášal OSN a Ciele udržateľného rozvoja do slovenského prostredia a na stredné školy. Či už to bolo mentálne zdravie, kritické myslenie a neformálne vzdelávanie, alebo iné oblasti, dúfam, že som svojou trochou prispel k šíreniu povedomia a podporil mladých ľudí v hľadaní riešení vo svojom okolí. Bolo mi cťou byť MD SR pri OSN“, takto Michal Salíni hodnotí svoj jeden rok na pozícii mládežníckeho delegáta pri OSN.

Pavol Beblavý, aj napriek svojmu pomerne nízkemu veku, 18 rokov, dokázal členky a členov komisie zaujať svojím pútajúcim prejavom, logickou stavbou myšlienok a širokému odbornému rozhľadu. Všetky tieto faktory zavážili vo výbere práve Pavla Beblavého.

„Počas svojho pôsobenia v tejto pozícií mám v úmysle sústrediť na zbližovanie slovenskej mládeže a OSN. Mám v úmysle na Slovensku zlepšovať povedomie o OSN a SDGs a na medzinárodnej úrovni lepšie oboznámiť OSN o slovenskej mládeži a bojovať za jej záujmy“, uvádza Pavol Beblavý.

Michalovi Salínimu srdečne ďakujeme za jeho doterajšiu prácu a Pavlovi, ako novému delegátovi držíme palce a tešíme sa na spoluprácu.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky