Slovensko a Rakúsko rokovalo o ďalšom postupe pri kandidovaní o sídlo EIT

17.04.2008

     Zástupcovia Slovenska a Rakúska sa stretli 17. apríla 2008 v Bratislave, aby prerokovali ďalší postup pri prezentovaní spoločnej kandidatúry Bratislavy a Viedne na sídlo Európskeho inovačného a technologického inštitútu.
    
Predstaviteľ Spolkového ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky Christian Seiser a generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva Slovenskej republiky Mikuláš Šupín sa zaoberali prípravou prezentácie spoločného zámeru ďalším členským štátom EÚ. Jedným z krokov bude spoločné vystúpenie ministrov Jána Mikolaja a Johannesa Hahna v Bratislave a Viedni pred veľvyslancami štátov EÚ. V hlavnom meste Slovenska by sa malo uskutočniť 13. mája 2008. Na prezentáciu miest - dvojičiek bude slúžiť aj spoločný slovensko-rakúsky propagačný materiál. Kandidatúra  Slovenska a Rakúska je založená na princípoch rovnocenného partnerstva oboch krajín. Jej pozitívom je blízkosť Bratislavy a Viedne (asi 60 km), vynikajúca dopravná infraštruktúra (letecká, lodná, železničná, diaľničná) a vysoká hospodárska a kultúrna úroveň oboch miest.
     Záujem o sídlo inštitútu, ktorý by mal reprezentovať špičkovú kvalitu v oblasti inovácií, výskumu a vzdelávania v Európe, prejavilo viacero štátov. Svoju kandidatúru zverejnilo Poľsko (Vroclav), Maďarsko (Budapešť) či Španielsko (Barcelona). O sídle EIT by mala rozhodnúť Rada EÚ ešte počas slovinského predsedníctva.

Bratislava 17. apríla 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku