Slovensko a Kazachstan majú záujem pokračovať v prehlbovaní spolupráce v oblasti vzdelávania

24.01.2020

     Na 8. zasadnutí Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Kazašskou republikou (ďalej len "Komisia"), ktoré sa konalo v dňoch 21. - 22. 1. 2020 v kazašskom Nur-Sultane, zasadala aj pracovná skupina pre oblasť vzdelávania, ktorú za slovenskú stranu viedla štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     Dňa 21. 1. 2020 sa tiež uskutočnilo bilaterálne rokovanie štátnej tajomníčky s rezortným kolegom na Ministerstve školstva a vedy Kazašskej republiky, štátnym tajomníkom Rustem Ajdarbekulym Bigarim. Zástupcovia oboch ministerstiev potvrdili spoločný záujem podporovať nástroje zefektívnenia bilaterálnej spolupráce v oblasti vzdelávania medzi oboma krajinami, ktorú aktuálne zastrešuje Memorandum medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, podpísané 3. 11. 2009 v Astane.
     Obe strany vyjadrili vôľu začať proces prípravy nového aktualizovaného zmluvného dokumentu v uvedenej oblasti, ktorý by odzrkadľoval aktuálne potreby oboch krajín. Rovnako bol potvrdený aj záujem posilniť spoluprácu medzi slovenskými a kazašskými vysokoškolskými vzdelávacími inštitúciami, uskutočňovanú na základe dohôd o priamej spolupráci.
      Tieto zámery boli zahrnuté aj do protokolu z 8. zasadnutia Komisie, ktorý podpísal dňa 22. 1. 2020 za prítomnosti účastníkov Komisie predseda jej slovenskej časti štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferenz a jeho náprotivok štátny tajomník Ministerstva energetiky Kazachstanu Sungat Kuatovič Jesimchanov.

Foto: MH SR

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku