Slovensko a Francúzsko budú spolupracovať v oblasti vzdelávania

08.03.2010

     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj v utorok 9. marca 2010 podpíše Dohodu v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej republiky na roky 2010 - 2014. Francúzsku stranu bude pri podpise dohody zastupovať mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzska na Slovensku p. Henry Cuny.
    
Na základe pripraveného dokumentu budú obe krajiny aj naďalej podporovať rozvíjanie partnerstiev medzi vzdelávacími zariadeniami, zabezpečovať stáže pre pedagógov a  programy odbornej prípravy žiakov. Ďalšími dohodnutými formami spolupráce sú poskytovanie pedagogickej dokumentácie a didaktických materiálov, rozvíjanie jazykového vzdelávania potrebného na zlepšovanie administratívnych, ekonomických, vedecko-technických a priemyselných výmen či podpora nadobúdania kompetencií o fungovaní inštitúcií Európskej únie.

Miesto a čas: Ministerstvo školstva SR, Stromová 1, Bratislava, 12.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku