Navigácia

Slovenskí žiaci uspeli v európskom kole detskej dopravno-výchovnej súťaže FIA 2019

     Vynikajúce 2. miesto získalo minulý týždeň slovenské družstvo žiakov na Európskej dopravno-výchovnej súťaži Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) vo švajčiarskej Ženeve. Žiaci a žiačky zo Základnej školy Alexandra Dubčeka v Martine získali toto výborné umiestnenie v konkurencii ďalších 21 tímov z 18 krajín.
     Súťaž sa konala v dňoch 12. – 15. septembra 2019 a jej organizátormi bola Medzinárodná automobilová federácia a Švajčiarsky automotoklub (Touring Club Suisse). Slovenské družstvo v zložení Dominik Vangorík, Tomáš Bojnický, Zuzana Mikulová a Vanessa Frková sa do Švajčiarska prebojovali ako víťazi celoslovenskej súťaže "Na bicykli bezpečne 2019", ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Vedúcou reprezentačného družstva bola Renata Bírová, vedúcim slovenskej delegácie bol Jaroslav Grešo, ktorý je zároveň predsedom odbornej komisie súťaže.
      V priebehu súťažného dňa tímy postupne absolvovali jednotlivé disciplíny. Dve boli zamerané na techniku jazdy na bicykli cez prekážky vo vymedzenom priestore. Jedna disciplína v sebe zahŕňala jazdu na bicykli cez labyrint. Ostatné úlohy boli vo forme testov a dopravno-technických úloh. Slovenský tím získal napokon 584 bodov a nestačil iba na svojich rovesníkov z Českej republiky.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky