Slovenskí žiaci môžu súťažiť o možnosť pracovať na urýchľovači častíc v CERNe

  • Dátum: 11.01.2016
     CERN - najväčšie svetové laboratórium časticovej fyziky - organizuje v roku 2016 súťaž Beamline for Schools 2016, v rámci ktorej ponúka stredoškolským študentom z celého sveta možnosť uskutočniť vedecký experiment na veľkom urýchľovači častíc LHC v CERN a tým sa učiť fyziku kreatívnym spôsobom.
      Súťaž sa v roku 2016 koná tretí rok a je určená pre tímy tvorené minimálne 5 študentmi vo veku 16 a viac rokov a aspoň 1 dospelým supervízorom. Termín na zaslanie návrhu experimentu je do 31. marca 2016.
     Ďalšie informácie o súťaži môžu záujemcovia nájsť v prílohe a na webovej stránke http://beamline-for-schools.web.cern.ch/.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku