Slovenskí vysokoškoláci sú so štúdiom spokojní, ale - neveria si

     Slovenskí vysokoškoláci sú s celkovou kvalitou výučby spokojnejší ako ich spolužiaci v Európskej únii. Svoje šance uplatniť sa na trhu práce po skončení štúdia však vidia horšie, než je priemer v EÚ. Vyplýva to z prieskumu Eurostudent, ktorý sa konal v tridsiatke krajín.
     Podľa neho sa hodnotenia vysokých škôl slovenských študentov a študentov EÚ veľmi nelíšili. Svoju spokojnosť s kvalitou výučby na ich vysokej škole vyjadrilo 69 % slovenských študentov. Študenti slovenských vysokých škôl, ale aj študenti krajín EÚ, najlepšie hodnotili prístup učiteľov k študentom (SR – 65 %, EÚ – 71 %), ale podobne chválili aj podmienky na školách a študijné zázemie (SR – 65 %, EÚ – 67 %).
     „Je to určitý paradox, na jednej strane v časti verejnosti i v médiách silno rezonuje téma nekvality našich vysokých škôl, samotní študenti sú však so školami spokojní,“ povedal minister Juraj Draxler. Myslí si, že svoju úlohu môžu hrať aj rozdielne očakávania.
     „Nechcem o nich špekulovať, poviem len, že ministerstvo pripravuje prieskumy, ktoré sa pozrú na poskytovanie služieb či kvality pedagogického procesu aj na základe objektívnych kritérií. Práve konfrontácia týchto dvoch rozdielnych druhov prieskumov nám v budúcnosti môže výrazne pomôcť v chápaní nášho vysokoškolského prostredia.“
     Zhoda medzi študentmi bola, čo môže prekvapiť, aj v spokojnosti s internátnym ubytovaním. So svojím súčasným ubytovaním je spokojných 55 % slovenských študentov. Európski vysokoškoláci majú priemernú spokojnosť na úrovni 60 %. V prieskume študenti odpovedali aj na otázky o spokojnosti s organizáciou štúdia, rozvrhom hodín či možnosťou výberu predmetov, kde sa pozitívne vyjadrila polovica  slovenských študentov.
     Na otázku „Ako hodnotíte svoje šance na trhu práce po absolvovaní Vášho súčasného študijného programu?“ boli odpovede skôr skeptické. Len tretina študentov si totiž myslí, že so zamestnaním nebudú mať problém. Ich rovesníci z ostatných krajín sú optimistickejší – spokojnosť vyjadrilo 50 % z nich.
     Prieskum Eurostudent sa primárne zameriava na socioekonomické aspekty života vysokoškolských študentov, pýta sa ich však aj na ich hodnotenie kvality vysokých škôl. V Slovenskej republike sa prieskum realizoval na vzorke 3 734 študentov I. aj II. stupňa dennej formy štúdia počas novembra a decembra 2013. Detailné výsledky prieskumu Eurostudent sú k dispozícii na adrese http://dev.his.de.klient.veebimajutus.ee/. Najbližší podobný prieskum bude na budúci rok.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky