Slovenskí vedci boli úspešní vo výzve v rámci Dunajskej stratégie

18.02.2020

     Dňa 14. 2. 2020 sa uskutočnilo vo Viedni 2. zasadnutie Zmiešanej komisie pre výber projektov v rámci Programu na financovanie projektov multilaterálnej vedecko-technickej spolupráce v dunajskom regióne. Slovenskú delegáciu viedla Ľubica Pitlová, riaditeľka odboru európskej a medzinárodnej vednej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
     Multilaterálnu výzvu zorganizovalo rakúske Spolkové ministerstvo školstva, vedy a výskumu v spolupráci s prioritnou oblasťou 7 Dunajskej stratégie – Vedomostná spoločnosť, ktorú koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Výzva na predkladanie projektov bola zverejnená od 8. 7. do 20. 9. 2019. Zapojili sa do nej Slovensko, Česko, Rakúsko, Srbsko a Francúzsko.  
     Zmiešaná komisia schválila financovanie 17 projektov multilaterálnej spolupráce pre roky 2020 - 2021 a tri projekty boli schválené do zásobníka. Spomedzi 20 projektov je 15 projektov s účasťou slovenských inštitúcií s celkovou alokáciou 150.000 eur. Vybrané projekty budú zverejnené na internetovej stránke Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku