Navigácia
Skočiť na obsah

Slovenskí vedci a výskumníci získali z programu Horizont 2020 viac ako 100 miliónov eur

     Takmer 103 miliónov eur získali zatiaľ vedecké a výskumné organizácie zo Slovenska z hlavného programu EÚ na podporu vedy Horizont 2020. Celkovo sa do 389 projektov zapojilo v období rokov 2014 - 2020 až 201 unikátnych slovenských subjektov.
     "Priemerný príspevok na účasť v jednom z projektov dosahuje v našom prípade takmer 197-tisíc eur. Uspieť v Horizonte je teda možné a z našej skúsenosti vieme, že najdôležitejšou vlastnosťou je podnikavosť a chuť predať sa na medzinárodnej scéne,“ uviedla Iveta Hermanovská, národná koordinátorka z Kancelárie Národných kontaktných bodov H2020.
     S úspechom pri získavaní prestížneho európskeho financovania na vedu a inovácie sa môže pochváliť už 72 malých a stredných podnikov zo Slovenska. Slovenské subjekty nájdeme naprieč všetkými tematickými oblasťami H2020. V prípade menších členských štátov Európskej únie je tiež zrejmé, že skutočne veľké projekty majú tendenciu významne ovplyvniť výsledky celej krajiny. V prípade SR sú takými projektmi BIOSKOH, ktorý do Košického kraja prináša výstavbu najväčšej biorafinérie druhej generácie v Európe a trenčianske Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá – FunGlass.
     „Jednou z výhod takto spracovaných štatistík je upriamenie pozornosti na úspešných riešiteľov z jednotlivých tematických oblastí Horizontu 2020. Know-how z riešenia európskych projektov je neoceniteľné. Nováčikovia, ktorí by sa radi zapojili do H2020, si v našej publikácii ľahko nájdu potenciálnych partnerov, ktorých by mohli osloviť pre ďalšiu spoluprácu,“ uvádza sa v materiáli spracovanom Kanceláriou Národných kontaktných bodov H2020.
     V porovnaní so svojimi susedmi z V4 však má Slovensko najnižší počet účastí v projektoch podporených z programu H2020 - 521 (v jednom projekte mohlo byť zapojených aj viac vedeckých a výskumných pracovísk či firiem). Česko má 1 383 účastí, Maďarsko 1 158 a Poľsko až 2 083.
     Štatistickú publikáciu (http://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/04/STATiSTIKY_new-2.pdf) spoločne spracovali Národné kontaktné body H2020, ktoré v Centre vedecko-technických informácií SR pôsobia od roku 2014. Má podnietiť diskusiu o priestore na zlepšenie, ktorý bude s príchodom nového rámcového programu Horizont Európa potrebné čoraz viac vypĺňať.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky