Slovenskí študenti získavajú praktické skúsenosti v IKT v rámci programu Seeds for the future

     Za účasti ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana, veľvyslanca Čínskej ľudovej republiky Lin Lina a generálneho riaditeľa spoločnosti Huawei J. K. Shina sa 14. novembra 2016 uskutočnil záverečný ceremoniál programu "Seeds for the future". Ide o vzdelávací program spoločnosti Huawei pre študentov technických vysokých škôl, prostredníctvom ktorého môžu slovenskí študenti s vynikajúcimi študijnými výsledkami získať praktické skúsenosti z oblasti informačno-komunikačných technológií priamo v centrále tejto spoločnosti v Číne.
     Minister školstva Peter Plavčan vo svojom príhovore ocenil nové možnosti pre našich študentov: „Projekt prináša veľkú šancu pre slovenských študentov, aby si rozšírili obzory, spoznali nové kultúry a prepojili svoje teoretické vedomosti s praktickými skúsenosťami v jednej z najdynamickejšie rastúcich technologických spoločností“.
     Tento rok sa po prvýkrát na programe zúčastnilo 10 študentov z vybraných slovenských vysokých škôl (UK v Bratislave, STU v Bratislave, TU vo Zvolene, TU v Košiciach a ŽU v Žiline), ktorí navštívili centrálu spoločnosti v Číne a absolvovali intenzívny dvojtýždenný tréning. Na záverečnom ceremoniáli si študenti prevzali čestné osvedčenia o absolvovaní programu. 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky