Navigácia

Slovenskí študenti získali zlaté medaily v Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT)

Na Medzinárodnom kole turnaja mladých fyzikov (IYPT) v pakistanskom meste Murree sa s podporou MŠVVaŠ SR zúčastnilo aj slovenské družstvo študentov stredných škôl. Jeho vystúpenie bolo tento rok mimoriadne úspešné, počas celého trvania súťaže sa držal na popredných priečkach a nakoniec sa mu podarilo postúpiť do finále medzi tri najlepšie krajiny, a tým získať zlaté medaily.

Slovenskí študenti, ktorí získali zlaté medaily v Medzinárodnom turnaji mladých fyzikov (IYPT)

Slovensko reprezentovali gymnázisti Lujza Lea Lavriková (kapitánka, Gymnázium Pavla Horova Michalovce), Katarína Gersová a Michal Tomaga (obaja Gymnázium Jura Hronca Bratislava), Alex Omelka a Viktor Csontos (obaja 1. súkromné gymnázium Bajkalská Bratislava).

Na kvalitnej príprave reprezentačného tímu sa najviac podieľali bývalí reprezentanti Natália Ružičková (Institute of Science and Technology Austria, absolventka FMFI), Martin Gažo (University of Cambridge, vedúci tímu) a Samuel Plesník (University of Oxford, vedúci tímu). Okrem nich sa príprave venovali aj Martin Plesch (FÚ SAV a MŠ SR, prezident IYPT), František Kundracik (FMFI, predseda celoštátnej komisie TMF a zástupca Slovenska v IYPT) a Marián Kireš (UPJŠ Košice, predseda krajskej komisie TMF).

Turnaj mladých fyzikov je súťaž vyhlasovaná MŠVVaŠ SR simulujúca reálnu vedeckú prácu. Každý rok v lete zverejní medzinárodný organizačný výbor 17 otvorených prevažne experimentálnych úloh, ktoré potom niekoľko mesiacov riešia tímy na školách. Riešenie vyžaduje spracovať rešerš literatúry, predbežné experimenty, sformulovať teóriu vysvetľujúcu pozorovaný jav a vykonať overujúce experimenty. Na samotnej súťaži potom tímy prezentujú svoje riešenie a obhajujú ho pred súpermi v úlohe oponenta. Výkony tímov hodnotí odborná porota pozostávajúca z vedeckých pracovníkov a učiteľov stredných a vysokých škôl. Viac informácií o súťaži nájdete na stránke súťaže www.tmfsr.sk.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky