Slovenskí študenti získali na olympiáde projektov v USA ocenenie

  • Dátum: 20.05.2015
     Čestné uznanie za zaslúžilú prácu na olympiáde - 4. miesto v kategórii Inžinierstvo získali košickí stredoškoláci Igor Žovtík a Michal Urban na medzinárodnej olympiáde projektov I-SWEEEP - International Sustainable World (Energy, Engineering, Environment). V americkom Houstone súťažili naši žiaci od 7. – 11. mája.
     Ocenenie získali za skonštruovanie pohybujúceho sa robota, ktorému dali meno Robot Snail. Celkovo na olympiáde súťažilo približne 600 mladých vedcov zo 67 krajín sveta, ktorí prezentovali 427 projektov v troch hlavných kategóriách.
     Žiaci Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach pracovali pod vedením svojho pedagóga Juraja Mihaľova. Do USA sa kvalifikovali ako víťazi Festivalu vedy a techniky 2014, ktorý sa koná aj s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako jedno z podujatí Týždňa vedy a techniky. Spolu s nimi Slovensko reprezentoval aj Dominik Juračka z Bratislavy so svojim projektom Izolácia a aplikácia mikroorganizmov schopných rozkladať vybrané priemyselné kontaminanty zo životného prostredia.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku