Slovenskí stredoškoláci uspeli v iniciatíve Európsky týždeň odborných zručností

  • Foto: SAAIC
  • Dátum: 13.10.2020

Slovenskí stredoškoláci uspeli na európskej úrovni – žiaci zo Školy umeleckého priemyslu na Jakobyho ulici v Košiciach získali prvú cenu v iniciatíve Európsky týždeň odborných zručností, projekt o ochrane včiel žiakov banskobystrickej SOŠ na ulici Pod Bánošom sa prebojoval medzi dva najlepšie projekty.

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu s radosťou informuje o vynikajúcich úspechoch slovenských riešiteľov projektov Erasmus+ v rámci iniciatívy Európskej komisie, Európskeho týždňa odborných zručností 2020.

Súčasťou Európskeho týždňa odborných zručností sú každoročne udeľované Ceny výnimočnosti v odbornom vzdelávaní a príprave vo viacerých kategóriách. Tento rok Slovensko slávi rovno dva úspechy:

❖ V kategórii „Ceny Európskych agentúr“ a #CedefopPhotoAward (súťaž vyhlásená Európskym strediskom pre rozvoj odborného vzdelávania) sa na 1. mieste umiestnila Škola umeleckého priemyslu na Jakobyho ulici v Košiciach ako dlhodobý realizátor projektov Erasmus+. Víťazstvo získali so svojim videom žiaci odboru animovaná tvorba a grafický dizajn.

❖ V kategórii „European Funding for Excellence Awards - Erasmus+ dištančné vzdelávanie“ boli odbornou porotou do verejného hlasovania nominované dva najlepšie projekty, medzi ktorými je aj slovenský Erasmus+ projekt „Inovatívny nástroj zmiešaného vyučovania o bezpečnom manažmente ochrany včiel pred škodcami“, ktorý realizuje Stredná odborná škola na ulici Pod Bánošom v Banskej Bystrici v rámci iniciatívy BLESABEE – od zdravých včiel k zdravým ľuďom.

V tejto kategórii prebieha do 10. novembra 2020 (22:00) verejné hlasovanie na webstránkach Európskej komisie, v ktorom je možné projekt pochádzajúci zo Slovenska stále podporiť. Hlasovanie prebieha na stránkach Európskej komisie: https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/nominees_en a ponúka vynikajúcu príležitosť podporiť vo vysokej medzinárodnej konkurencii práve slovenský projekt.

Európsky týždeň odborných zručností je iniciatíva Európskej komisie prvýkrát vyhlásená v roku 2016. Jej zámerom je zvýšiť kvalitu a atraktívnosť odborného vzdelávania a prípravy (OVP), ktoré je schopné poskytnúť ľuďom zručnosti potrebné na naplnenie osobného, ale aj profesionálneho života. Iniciatíva zahŕňa podujatia v členských krajinách Európskej únie, ktoré sa konajú na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni. Témou roku 2020 je „Prechod na zelené a digitálne OVP“. Hlavné podujatie piateho ročníka, na ktorom budú slávnostne vyhlásení aj víťazi Cien výnimočnosti, sa bude konať v nemeckom Berlíne od 9. do 13. novembra 2020 po prvýkrát online.

Súťaže vyhlásené SAAIC – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci Európskeho týždňa odborných zručností nájdete na našich webstránkach. Viac informácií o programe Erasmus+ nájdete na www.erasmusplus.sk.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku