Slovenskí odborníci pôsobiaci v zahraničí zhodnotia svoje skúsenosti doma

  • Dátum: 17.12.2015
     Slováci, ktorí pôsobia v zahraničí, no chcú sa vrátiť na Slovensko, aby svojimi skúsenosťami prispeli k skvalitneniu verejných služieb, správy veci verejných či podporili vedu a výskum, tak môžu urobiť vďaka grantovej schéme Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.  
 
    Dnes, 17. decembra 2015, bola na zasadnutí Rady grantovej schémy Návrat odborníkov na Slovensko vyhodnotená prvá výzva na predkladanie pracovných pozícií inštitúciami verejného sektora. 
     Schválených bolo 7 pozícií, z toho 3 pre mladých odborníkov a 4 pre expertov. Pozície predložili: Ekonomická univerzita v Bratislave, Ministerstvo financií (3 pozície), Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav potravinársky a Univerzita Komenského v Bratislave (Farmaceutická fakulta a Fakulta matematiky, fyziky a informatiky). K trom pozíciám pre experta boli schválené aj inštitucionálne projekty.
    Záujemcovia o príslušnú pozíciu sa budú prihlasovať priamo v organizáciách, ktoré pracovnú pozíciu predložili, pričom musia spĺňať požiadavky grantovej schémy najmä z hľadiska veku, dĺžky praxe a  štúdia, resp. pôsobenia na prestížnej výskumnej inštitúcii. O finančnú podporu sa môžu uchádzať, ak po úspešnom absolvovaní prijímacieho procesu uzatvoria pracovný pomer najneskôr
28. februára 2016.
     Podrobné informácie o schválených pozíciách budú zverejnené na Centrálnom informačnom portáli pre výskum, vývoj a inovácie v časti Podporná schéma Návraty (https://www.vedatechnika.sk/SK/O-SCHEME-NAVRATY/Stranky/default.aspx) do 20. decembra 2015.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku