Slovenskí chemici pocestujú na medzinárodnú olympiádu do Gruzínska

08.03.2016
     Celoštátne kolá predmetových olympiád a postupových súťaží tento rok odštartovali súťažou chemikov. V dňoch 3. – 6. marca 2016 si na pôde Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zmeralo sily 47 žiačok a žiakov v dvoch kategóriách. Zlaté medaily putovali do Trnavy a Košíc.
     V poradí už 52. ročník celoštátneho kola chemickej olympiády priviedol do Banskej Bystrice ostrieľaných súťažiacich aj nováčikov. V kategórii EF minuloročné zlato obhájil Adam Palenčár zo Strednej zdravotnej školy, Moyzesova 17 v Košiciach, ktorý nás v roku 2015 reprezentoval aj na Grand Prix Chimique vo Švajčiarsku. „Porovnávať našu súťaž so svetovou je ťažké. Úlohy boli postavené inak a boli prispôsobené švajčiarskym pomerom. My na Slovensku sme inak vybavení, na súťažiach sa nestretávame s takými prístrojmi, s akými som pracoval tam. Nebol som zvyknutý na také podmienky,“ porovnal súťaže maturant Adam, ktorý by rád študoval farmáciu. Striebornú medailu v kategórii EF získal Ondrej Hruška zo Strednej priemyselnej školy S. Mikovíniho v Banskej Štiavnici a bronz putoval do rúk Nikoly Šoltýsovej zo Strednej odbornej školy, Štefánikova 39 vo Svite. Tá zo získaného kovu neskrývala nadšenie, keďže si oproti minulému roku polepšila o celých desať priečok. „Je to úžasné. Keď som sem išla, robila som si žarty, že si idem po medailu. A nakoniec to tak aj skončilo,“ prezradila po oceňovaní so slzami v očiach.
SKCHO2016     V kategórii A súťažilo 26 gymnazistov. Najviac sa darilo Jakubovi Obuchovi z Gymnázia J. Hollého v Trnave, ktorý k minuloročnému zlatu z Medzinárodnej chemickej olympiády v Azerbajdžane pridal v tomto roku zlato aj zo Slovenska. Víťazstvo však nebral ako samozrejmosť. „Nebol som si úplne istý, ako som dopadol. Najmä po diskusii s autormi úloh to nevyzeralo úplne najlepšie, takže som bol aj trochu prekvapený,“ povedal pre organizáciu IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Striebro a bronz smerovali do Prievidze – druhý Adam Svítok aj tretí umiestnený Matúš Drexler sú spolužiaci z Gymnázia V. B. Nedožerského.
      Trojica víťazov sa spolu s ďalšími deviatimi najlepšími riešiteľmi A kategórie zúčastní výberového  a praktického sústredenia, po ktorých sa určí definitívne zloženie tímu na Medzinárodnú chemickú olympiádu. Tá sa tento rok bude konať v Tbilisi v Gruzínsku. „Úlohy na Medzinárodnej chemickej olympiáde idú s náročnosťou ešte ďalej a ich riešenie by riadne potrápilo aj študentov chémie na vysokých školách. Úspech bude vyžadovať okrem talentu kus tvrdej prípravy. Budú im v tom už tradične pomáhať učitelia z našich špičkových vysokých škôl v chémii – Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,“ prezradil predseda Slovenskej komisie chemickej olympiády, doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
     Celoštátne kolo chemickej olympiády sa konalo pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, doc. Ing. Vladimíra Hiadlovského, PhD. Univerzita Mateja Bela udelila aj špeciálnu cenu – Cenu dekana FPV UMB – v kategórii EF pre Patrika Humaja zo Spojenej školy, Rastislavova 332 v Novákoch a v kategórii A pre Filipa Čermáka z Gymnázia na Golianovej 68 v Nitre.
     Organizátorom celoštátneho kola chemickej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku