Navigácia

Slovenskí a poľskí odborníci diskutovali o udalostiach roku 1989

      Rok 1989 ako jeden z najvýznamnejších rokov našej i stredoeurópskej novodobej histórie bol témou slovensko-poľskej vedeckej konferencie, ktorá sa konala na pôde Poľského inštitútu v Bratislave vo štvrtok 26. septembra 2019.
      Odborné podujatie sa uskutočnilo v rámci 22. zasadnutia Slovensko-poľskej komisie humanitných vied pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstve vedy a vysokého školstva Poľskej republiky (Bratislava, 26. – 28. 9. 2019).
     Medzi účastníkmi konferencie nechýbali ani poľský veľvyslanec v SR Krzysztof Strzalka, slovenský veľvyslanec v Poľsku Dušan Krištofík či dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Marián Zouhar. S príspevkami vystúpili za slovenskú stranu napríklad Ján Čarnogurský, Radoslav Števčík a Martin Homza, za poľskú Łukasz Kamiński, Mateusz Gniazdowski a Maryla Papierz.
     Cieľom podujatia bolo odstupom 30 rokov predovšetkým sprítomniť historický obsah a zmysel udalostí z roku 1989 pre súčasnú generáciu prostredníctvom spomienok osobných účastníkov, odborných analýz i zasadením do medzinárodného rámca. Osobitná pozornosť bola venovaná aj významu poľského historického kontextu, ktorý v mnohom ovplyvnil priebeh udalosti na jeseň v roku 1989 na Slovensku i v českých krajinách.
     Konferenciu zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Poľským inštitútom v Bratislave a Filozofickou fakultou UK v Bratislave.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky