SLOVENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY SA PREZENTOVALI NA NAJVÄČŠOM VEĽTRHU

Štátny tajomník Michal Fedák spolu so zástupcami 12 slovenských vysokých škôl reprezentoval vo Washingtone D.C. slovenské vysoké školstvo na najväčšom veľtrhu vysokých škôl na svete, NAFSA. Slovensko malo na tomto podujatí národný stánok vôbec po prvý raz.

Štátny tajomník Michal Fedák na veľtrhu vysokých škôl vo Washingtone D.C.

Podujatie bolo určené najmä na nadväzovanie a rozvíjanie vzťahov medzi slovenskými vysokými školami a ich partnermi v zahraničí, podporu mobilít študentov, zamestnancov vysokých škôl a vedcov. Štátny tajomník sa v rámci celosvetového podujatia stretával so zástupcami ministerstiev a delegáciami viacerých krajín z Ameriky, Európy a Ázie. Slovensko malo na tomto podujatí národný stánok vôbec po prvý raz.

„Okrem propagácie slovenského školstva sme dali možnosť viacerým slovenským vzdelávacím inštitúciám priamo na mieste odprezentovať svoju prácu a študijné odbory. Naším cieľom je nie len udržať slovenské talenty na Slovensku, ale aj prilákať ďalšie výnimočné osobnosti,“ uviedol štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Michal Fedák.

Účasť Slovenska na NAFSA je v súlade so Stratégiou internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030 schválenej vládou SR dňa 8. 12. 2021 a komponentom 10 Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom aktivít v rámci komponentu je lákanie a udržanie talentov ale aj podpora medzinárodnej mobility študentov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a medzinárodné sieťovanie slovenských vysokých škôl.

NAFSA (Association of International Educators) je nezisková organizácia, ktorá združuje viac ako 10 000 členov z viac ako 3 500 inštitúcií a organizácií z viac ako 150 krajín. Jej hlavným cieľom je podporovať medzinárodnú spoluprácu, výmenu a mobilitu študentov, výskumníkov a profesionálov v oblasti vysokého školstva. Organizácia poskytuje platformu pre vzdelávací sektor na budovanie globálnych partnerstiev a spoločných projektov.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky