Slovenské vysoké školy majú 41 nových profesorov

01.07.2009

Na odporúčanie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja bolo dnes vymenovaných 41 vysokoškolských profesorov z najrôznejších vedných odborov.  Menovacie  dekréty si z rúk prezidenta SR Ivana Gašparoviča prevzali v historickej budove Národnej rady SR.

Noví profesori, medzi ktorými je 14 žien, sú prevažne netechnického zamerania. Ide o odborníkov vo výtvarnom umení, literatúre, dizajne, matematike, etnológii, ale aj v záhradníctve, chémii, fyzike, práve, hygiene, poľnohospodárstve a športovej edukológie. 

Zoznam profesorov VŠ 

Fotogaléria

Bratislava 1. júl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku