Slovenské univerzity môžu využiť grantové schémy Hewlett Packard

06.04.2009

     Možnosti spolupráce študentov slovenských vysokých škôl  v projektoch Otvorenej inovácie (Open innovation) boli témou pracovného stretnutia delegácie MŠ SR pod vedením podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja. Rokovanie sa uskutočnilo v centrále spoločnosti Hewlett Packard (HP) v kalifornskom Palo Alto 3. apríla 2009.
     Hewlett Packard je  výrobcom počítačov a dodávateľom IT produktov a služieb s ročným obratom viac ako 120 mld. USD. HP ročne investuje do výskumu viac ako 3,6 mld. USD. Vedecko-výskumné laboratóriá (HP Labs) sa zaoberajú výskumnými projektmi od nanotechnológií cez nové zobrazovacie metódy až po superpočítače a na internete založený model vývoja a používania počítačových technológií (cloud computing).
     Riaditeľ kancelárie pre projekty Otvorenej inovácie Rich Friedrich predstavil  grantové schémy pre výskumné projekty, ktoré spoločnosť  ponúka akademickým inštitúciám celého sveta. Grantová schéma je zameraná na výskum v oblasti: analytické nástroje,  transformácia obsahu, digitálna komerčná tlač, prirodzená interakcia, manažment informácií, inteligentná infraštruktúra a technológie udržateľného rozvoja.
Fotogaléria

 Palo Alto, USA 3. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku