Slovenská škola získala cenu za najlepší projekt európskeho programu eTwinning za rok 2009

08.02.2010

     Stredná odborná škola drevárska v Liptovskom Hrádku získala na 5. výročnej konferencii programu medzinárodnej spolupráce škôl v Európe eTwinning ocenenie za najlepší projekt v kategórii 16 až 19-ročných žiakov. Konferencia sa konala v dňoch 5. - 7. februára 2010 v španielskej Seville.
     Projekt s názvom  LED - Learning and Teaching Furniture Design in Europe (Učenie sa a vyučovanie nábytkového dizajnu v Európe) realizovala škola v podprograme EÚ Comenius v období rokov 2007 - 2009 v spolupráci s partnerskými školami z Nemecka, Maďarska a Turecka. Hodnotiaca komisia ho vybrala ako najlepší spomedzi niekoľkých stoviek projektov.
     Pracovali na ňom študenti druhého a tretieho ročníka študijných odborov operátor drevárskej a nábytkárskej výroby a umeleckoremeselné spracúvanie dreva. Výslednými produktmi projektu boli reálne výrobky žiakov v podobe rečníckych pultov, ktoré navrhli a vyrobili v každej z partnerských škôl. Učitelia taktiež spoločne vypracovali pedagogicko-metodickú koncepciu zameranú na výučbu dizajnu a overili jej funkčnosť v školskej praxi.      
     „Práca v projekte bola pre žiakov veľmi zaujímavá a príťažlivá, keďže mohli rozvíjať svoju predstavivosť a pracovali samostatne, kým pedagógovia boli len vo funkcii moderátorov ich práce," zhodnotila v krátkosti prínos medzinárodnej spolupráce koordinátorka projektu Gabriela Bodiková. Podľa nej bolo na začiatku najťažšie presvedčiť žiakov, aby sa nebáli komunikovať v cudzom jazyku. Ako odmenu získala pani učiteľka spolu so žiakmi pobyt v tábore eTwinningu v Španielsku.
     Podľa Ľubice Sokolíkovej, manažérky projektu Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, ktorá funguje pri Žilinskej univerzite v Žiline, uplynulý ročník programu eTwinning opäť ukázal, že slovenskí učitelia sa svojimi nápadmi a úspechmi môžu porovnávať so svojimi kolegami v rámci celej Európy.

Bratislava 8. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku