Slovenská republika sa stala právoplatným členom Európskeho univerzitného inštitútu

11.12.2019

     Vysoká rada Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ktorý sídli vo Fiesole (Florencia), počas svojho zasadnutia dňa 6. 12. 2019 jednomyseľne vyslovila súhlas so zmenami ustanovení Dohovoru o zriadení EUI, na základe ktorého bola Slovenská republika prijatá za právoplatného člena EUI.
     Schválením členstva SR v EUI vládou SR (Uznesením vlády SR číslo 492/2019), Národnou radou SR (Uznesením Národnej rady číslo 2143 zo 16. 10. 2019) a následným podpísaním prístupovej listiny prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, SR splnila formálne podmienky vstupu k Dohovoru o zriadení EUI.
     EUI je medzinárodná akademická inštitúcia, ktorá poskytuje vysokokvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium a uskutočňuje výskum zameraný na európske záležitosti v rámci štyroch oddelení - ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy. Súčasťou inštitútu sú aj Centrum Roberta Schumana pre vyššie štúdiá, Škola nadnárodnej správy, knižnica a Historické archívy EÚ.
     Slovenská republika pristúpením k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu vyjadruje svoju plnú podporu medzinárodných kontaktov v oblasti spoločenských vied s dôrazom na podporu mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a výskumníkov. Dohovor doposiaľ podpísalo dvadsaťštyri členských štátov Európskej únie, vrátane SR.
     Viac informácií na stránke EUI - https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/CommunicationsService/News/2019/Slovakia-becomes-24th-contracting-state-to-the-European-University-Institute.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku