Slovenská republika sa stala právoplatným členom Európskeho univerzitného inštitútu

  • Dátum: 11.12.2019

     Vysoká rada Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ktorý sídli vo Fiesole (Florencia), počas svojho zasadnutia dňa 6. 12. 2019 jednomyseľne vyslovila súhlas so zmenami ustanovení Dohovoru o zriadení EUI, na základe ktorého bola Slovenská republika prijatá za právoplatného člena EUI.
     Schválením členstva SR v EUI vládou SR (Uznesením vlády SR číslo 492/2019), Národnou radou SR (Uznesením Národnej rady číslo 2143 zo 16. 10. 2019) a následným podpísaním prístupovej listiny prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou, SR splnila formálne podmienky vstupu k Dohovoru o zriadení EUI.
     EUI je medzinárodná akademická inštitúcia, ktorá poskytuje vysokokvalitné doktorandské a postdoktorandské štúdium a uskutočňuje výskum zameraný na európske záležitosti v rámci štyroch oddelení - ekonómia, história a civilizácia, právo a politické a spoločenské vedy. Súčasťou inštitútu sú aj Centrum Roberta Schumana pre vyššie štúdiá, Škola nadnárodnej správy, knižnica a Historické archívy EÚ.
     Slovenská republika pristúpením k Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu vyjadruje svoju plnú podporu medzinárodných kontaktov v oblasti spoločenských vied s dôrazom na podporu mladých vedeckých pracovníkov, doktorandov a výskumníkov. Dohovor doposiaľ podpísalo dvadsaťštyri členských štátov Európskej únie, vrátane SR.
     Viac informácií na stránke EUI - https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/CommunicationsService/News/2019/Slovakia-becomes-24th-contracting-state-to-the-European-University-Institute.

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku