Slovenská reprezentácia vybojovala na IMO 2020 6 medailí

  • Foto: iuventa
  • Dátum: 09.10.2020

Pandémia COVID-19 negatívne vstúpila aj do života matematikov. Keď bolo zrejmé, že Medzinárodná matematická olympiáda (IMO) sa v plánovanom termíne v júli 2020 nebude môcť v Petrohrade uskutočniť, udalosť sa odložila na september v nádeji, že situácia sa zlepší a talentovaným matematikom bude dopriate súťažiť prezenčne. To sa však nesplnilo a nakoniec sa ukázalo, že realizácia IMO 2020 bude možná jedine dištančnou formou.

slovenská reprezentácia IMO
Organizátori IMO 2020 a Rada IMO sa zhodli, že IMO si zaslúžia všetci mladí matematici, ktorí sa na súťaže pripravujú už mnoho rokov. V dňoch 21. – 22. septembra 2020 sa IMO úspešne zrealizovalo  v úplne novom virtuálnom formáte s vytvorenými bezpečnostnými protokolmi. Kvalitná príprava a bezpečnostné opatrenia v zmysle fair-play poskytli všetkým zúčastneným krajinám rovnaké súťažné podmienky a účastníci tak mohli mať dôveru v integritu výsledkov.

Jedným z hlavných opatrení bolo skúšobné stredisko v každej zúčastnenej krajine, alebo dohľad neutrálneho komisára IMO na mieste. Súťažiaci boli sledovaní webkamerami a videá ich práce boli posielané organizátorovi/tímu Inviligation v Rusku. Organizátori mysleli aj na posuny času medzi jednotlivými krajinami a zabezpečili, že súťažiaci všetkých krajín začali súťažiť v rovnakom čase.

Organizátori mysleli aj na zábavu a uvoľnenie zúčastnených. Každý deň tímy dostali zaujímavé vtipné matematické úlohy. Mimo to mohli na vzájomné spoznávanie sa využívať Instagram a Facebook. Aby mali súťažiaci aspoň čiastočnú kompenzáciu za nemožnosť vycestovania do Ruska, organizátori pre nich pripravili niekoľko virtuálnych prehliadok: napríklad prehliadku mostov St. Petersburgu, Peterhofu, historického centra St. Petersburgu, či celého Ruska. Ďalším spestrením boli online šachové turnaje s ocenením tých najlepších.

61. ročníka sa reálne zúčastnilo 105 krajín s celkovo 630 súťažiacimi. Slovenská republika v silnej konkurencii vybojovala 2 strieborné a 4 bronzové medaily. Našim úspešným reprezentantom srdečne blahoželáme!

 

Je potrebné zdôrazniť, že pre všetky súťaže je v týchto neistých časoch existenčne dôležitá flexibilita, preto aj IMO  hľadá svoje riešenia a je potešujúce vidieť, že súťaž stále prosperuje. 


 

Družstvo Slovenskej republiky:

Matej Urban – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – strieborná medaila

Jozef Fϋlӧp – Gymnázium, Grӧsslingová 18, Bratislava – bronzová medaila

Lucia Krajčoviechová – Spojená škola, Novohradská 3, Bratislava – bronzová medaila

Viktor Csaplár – Gymnázium H. Selyeho, Komárno – bronzová medaila

Dávid Pásztor – Gymnázium J. A. Raymana, Prešov – strieborná medaila

Matej Hanus – Gymnázium, Poštová 9, Košice – bronzová medaila

Vedúci SVK tímu:

Marián Poturnay – FMFI Univerzity Komenského, Bratislava 

RNDr. Monika Dillingerová, PhD. – FMFI Univerzity Komenského, Bratislava

Mgr. Peter Novotný, PhD. – FRI Žilinskej univerzity, Žilina

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku