Slovenská rektorská konferencia si pripomenula 25. výročie vzniku

     Okrúhle 25. výročie vzniku Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) si v pondelok 18. decembra 2017 pripomenuli rektori univerzít a vysokých škôl na slívnostnom zasadnutí vo Vígľaši. Rezort školstva na ňom zastupovala štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová.
     Vo svojom príhovore odovzdala pozdrav ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej. Oľga Nachtmannová tiež zdôraznila nezastupiteľnú úlohu vysokých škôl vo vzdelávacom systéme Slovenska z hľadiska výchovy a vzdelávania úspešných ľudí, ktorí prispievajú k rozvoju krajiny, ekonomickému rastu, ako aj kultúrnemu a spoločenskému rozmachu. Konštatovala:
     „Som presvedčená, že perspektíva a rozvoj našej krajiny stojí aj na osobnostiach a odborníkoch, ktorých musia pre praktický život pripraviť aj vysoké školy. V tomto význame je poslanie vysokých škôl a orgánov, ktoré ich reprezentujú – vrátane Slovenskej rektorskej konferencie – kľúčové,“ uviedla.
     Štátna tajomníčka rovnako podčiarkla skutočnosť, že viaceré slovenské vysoké školy sa zaraďujú medzi moderné výskumno-vzdelávacie inštitúcie v európskom meradle. Na záver vyjadrila vieru, že sa v budúcnosti i v globálnom hodnotení vysokých škôl bude objavovať viac  a viac slovenských vysokých škôl, pri čom môže zohrať významnú úlohu práve Slovenská rektorská konferencia.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky