Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Dátum skončenia komplexnej akreditácie: 21. októbra 2009

Rozhodnutie o priznaní práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o pozastavení práva udeľovať absolventom študijného programu akademický titul

Rozhodnutie o odňatí práva udeľovať absolventom študijného programu zodpovedajúci akademický titul

Rozhodnutie o priznaní práva na uskutočňovanie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov

Splnenie podmienok Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na začlenenie medzi univerzitné vysoké školy

Podpredseda vlády a minister školstva SR oznámil 11. decembra 2009 Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre splnenie podmienok na ponechanie jej začlenenia medzi univerzitnými vysokými školami.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku