Navigácia
Skočiť na obsah

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo získala členstvo v EQARe

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) sa stala členom Európskeho registra pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania (EQARe). Register združuje 58 agentúr na zabezpečovanie kvality z 31 krajín. Slovenská akreditačná agentúra prešla posúdením panelom zloženým zo zahraničných expertov. Členstvo SAAVŠ v EQARe znamená veľký úspech v oblasti zabezpečovania kvality a poskytovania vysokoškolského vzdelávania.

„Je to známka kvality. Treba sa trocha pochváliť aj v tom, že Česká republika ešte nemá takúto registráciu, to znamená, že sa nám ich podarilo formálne, procesne, ale aj obsahovo  predbehnúť,“ povedal minister školstva, vedy, výskumu a športu Tomáš Drucker. Podľa neho je to nástroj na zlepšovanie vzdelávacích programov  vysokých škôl, rozšírenie možností vytvárania spoločných programov so silnejšími zahraničnými univerzitami aj zvýšenie pružnosti pri zmene akreditovaných programov.

Registrácia SAAVŠ v EQARe znamená ďalší krok pre zjednodušovanie a zefektívňovanie spolupráce vysokých škôl v európskom prostredí. Členstvo zároveň prispieva k zvýšeniu úrovne zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a k budovaniu pozitívneho obrazu slovenského vysokoškolského vzdelávania doma aj v zahraničí.

Minister zároveň poďakoval a ocenil prácu viacerých aktérov, ktorí na tom spolupracovali. „Dovoľte, aby som poďakoval už in memoriam Ľubomírovi Petrákovi, ktorý bol predseda výboru pre školstvo v Národnej rade SR, ktorý významným spôsobom pomohol. Ďalej by som chcel poďakovať bývalému ministrovi Jánovi Horeckému a aj súčasnému podpredsedovi výboru pre školstvo a rektorovi Jozefovi Habánikovi,“ uviedol minister.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo vznikla zákonom o zabezpečovaní kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní v roku 2018 a pôsobiť začala v roku 2020. V rámci svojej činnosti vydala nové akreditačné štandardy a na začiatku roka 2023 začala s prvým posudzovaním vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl, ktorého výsledok sa očakáva na začiatku roku 2024. Systém posúdenia zavádza tzv. inštitucionálnu akreditáciu, ktorá vysokej škole, v prípade kladného posúdenia jej vnútorného systému zabezpečovania kvality, umožní vysokej škole jednoduchšie upravovať existujúce a vytvárať nové študijné programy, tak aby flexibilnejšie reagovali na požiadavky trhu práce a spoločnosti.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky