Slovenská akadémia vied by sa mala stať verejnoprávnou inštitúciou

29.06.2009

 

Nový predseda Slovenskej akadémie vied (SAV) prof. Jaromír Pastorek bol dnes slávnostne uvedený podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom do funkcie. Podujatie sa uskutočnilo za účasti podpredsedov a vedeckého sekretára SAV, ako aj ďalších členov predsedníctva SAV a výboru Snemu SAV.

Minister Ján Mikolaj vo svojom príhovore ocenil význam a prínos SAV pre slovenskú vedu, vzdelanosť a kultúru. Poďakoval sa za vynikajúce výsledky, ktoré táto inštitúcia dosiahla   v oblasti vedy a výskumu a vyzdvihol jej medzinárodnú vedeckú spoluprácu s partnerskými inštitúciami. Zároveň načrtol nové výzvy, ktoré Slovenskú akadémiu vied čakajú v blízkej budúcnosti. „V prvom rade by som chcel spomenúť zámer transformácie SAV do verejnoprávnej formy. Tento proces so sebou prináša rad nevyhnutných zmien. Súvisieť budú najmä s posilnením postavenia Slovenskej akadémie vied vo vzdelávaní, zvýšením podielu aplikovaného výskumu, zintenzívnením spolupráce s podnikateľskou sférou v oblasti inovácií, ako aj aktívnejšou patentovou politikou,“ povedal Ján Mikolaj.

Na záver svojho vystúpenia sa minister poďakoval bývalému predsedovi prof. Štefanovi Lubymu za vynikajúcu spoluprácu a prof. Jaromírovi Pastorekovi zaželal veľa síl a mnoho mladých ambicióznych a talentovaných výskumníkov.

V rámci diskusie členovia SAV hovorili s ministrom predovšetkým o možnosti a výhodách transformácie tejto inštitúcie na verejnoprávnu formu. Tá by umožnila využívať verejný majetok aj na podnikateľské účely v oblasti vedy a výskumu a zároveň by zabezpečila efektívnejší transfer vedeckých poznatkov do praxe. Ján Mikolaj prítomných ubezpečil, že v prípade transformácie SAV na verejnoprávnu inštitúciu bude naďalej dotovaná štátom, získa však väčšiu voľnosť pri nakladaní so svojím majetkom. Pozitívom tohto procesu by malo byť aj rozšírenie finančných zdrojov pre SAV o prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.

Fotogaléria 

Bratislava 29. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku